Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Awesome Image

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

İşletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetlere ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme gibi muhasebe işlerini bilgisayar ortamında yapmaya bilgisayarlı muhasebe denilmektedir. Oldukça geniş bir meslek alanı olan muhasebe her ticari işletme için gereklidir. Günümüzde işletmelerin muhasebe işleri Logo (NETSİS) ve Mikro gibi bilgisayar programlarıyla yapılmaktadır. İşletmelerin muhasebelerini tutmakla sorumlu olan kişilerin bu programları bilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilgisayarlı muhasebe kursu temel muhasebe bilgisinin yanı sıra muhasebe için gerekli olan programların nasıl kullanılacağını öğretmeyi kapsamaktadır. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan katılımcılar hem muhasebeciliği hem de muhasebe gerektiren işlere dair yazılımları teorik ve pratik açısından öğrenmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursunun Amaçları

Bilgisayarlı muhasebe kursunun amacı katılımcılara temel muhasebe bilgisini aktarmak ve muhasebe işlerini gerçekleştirmek için gerekli olan Logo (NETSİS) ve Mikro gibi muhasebe yazılımlarını tüm detaylarıyla öğretmektir. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi sayesinde kısa sürede teorik bilgiler öğrenilmekte ve pratik uygulamalar yapılarak bilginin nerede ve nasıl kullanılacağı konusunda deneyim kazanılmaktadır. Maliyet, pazarlama, dış ticaret, tek düzen hesap planı ve finansal raporlamalar gibi konular bilgisayarlı muhasebe eğitiminde işlenmektedir. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan katılımcılar işletmelerin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkili şekilde kullanmayı öğrenmektedir. Mesleğin verimlilik ve kalite kurallarına uygun olarak işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemeleri bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan katılımcılar tarafından göz önüne alınmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi sayesinde gelişen iş imkanlarıyla çalışma alanları; muhasebeci, muhasebe yardımcısı, dış ticaret elemanı veya uzmanı, bordro işleri uzmanı, sekreter, yönetici sekreter ve ön muhasebe sorumlusu olarak sıralanabilir.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursunun Kazanımları

Bilgisayarlı muhasebe eğitimi alan katılımcılara eğitim sonunda MEB onaylı Bilgisayarlı Muhasebecilik Sertifikası ve Emin Kariyer Kurs Bitirme Başarı Belgesi verilmektedir. Sertifika ve başarı belgesi sayesinde birçok farklı sektörde muhasebe işlerinden anlayan ve bu alanda istihdam sağlayan çalışan olmak mümkündür. Bilgisayarlı muhasebe kursu sayesinde katılımcılar sıfırdan yeni bir meslek sahibi olabilmektedir ya da var olan mesleğini geliştirmek amacıyla bilgisayarlı muhasebe eğitimi alabilmektedir. Bilgisayarlı muhasebe eğitimini tamamlayan katılımcıların muhasebeye ilişkin birtakım görev ve sorumlulukları yerine getirme becerisine sahip olması beklenmektedir. Muhasebeyle ilgili fiş, fatura ve belgeleri bilgisayar ortamında kaydedebilme, belge ve dosyaların korunması için denetim işlerini gerçekleştirebilme, işletmenin vergi ödemelerinin takibini yapabilme, aylık döküm çıkarabilme, bilanço düzenleyebilme ve muhasebe kayıtlarını izleyebilme gibi birçok görev bilgisayarlı muhasebe kursunda öğrenilmiş olmaktadır. Bilgisayarlı muhasebe eğitimi alarak bu alanda meslek sahibi olmak veya muhasebe alanında kendini geliştirerek kariyerinde yükselişe geçmek isteyenler bilgisayarlı muhasebe eğitimi alabilirler. Bilgisayarlı muhasebe kursu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve bilgisayarlı muhasebe bilmenin avantajlarını öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Muhasebeciler, ileride muhasebe alanında çalışmayı düşünen öğrenciler, muhasebeci yanında çalışacaklar, ön muhasebeyi bilmesi gereken, özellikle sekreter, yönetici sekreter gibi kişiler, firmaların muhasebe, finans ve dış ticaret departmanlarında çalışacak kişiler bilgisayarlı muhasebe kursuna katılabilir. Bu eğitim kişilere sıfırdan meslek sahibi olma imkanı vermektedir. Önlisans ya da lisans mezunları bölümleri ne olursa olsun bu eğitimi alarak muhasebeciliğe başlayabilirler.
Bu eğitimin amacı öğrencilere hem temel bir muhasebe bilgisi vermek, hem de bu bilgileri uygulamada kullanacakları Eta, Logo (NETSİS) ve Mikro gibi muhasebe yazılımlarını tüm detaylarıyla öğretmektir. Böylece öğrenciler, hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalarla maliyet, pazarlama, dış ticaret, tek düzen hesap planı, finansal raporlamalar gibi konuları öğrenirler. Muhasebe evraklarının neler olduğunu öğrenmenin yanısıra, bu evrakları programlar yardımıyla üretme bilgisi de edinirler. Personel bordro işlemleri, vergi beyannameleri, sosyal güvenlik kurumu bildirgelerinin hazırlanması, bu programlarla birlikte uygulamalı olarak öğretilir. Böylece bilgisayarlı muhasebe bilen, tam donanımlı elemanlar yetiştirilir.
Bilgisayarlı muhasebe eğitimini alanlar, muhasebeci, muhasebe yardımcı elemanı, dış ticaret elemanı ya da uzmanı, bordro işleri uzmanı, sekreter, yönetici sekreter ve her türlü ticari kişi ve kurum yanında ön muhasebe sorumlusu olarak çalışabilirler.
Bu eğitimi tamamlayanlar MEB onaylı Bilgisayarlı Muhasebecilik Sertifikası ve Emin Kariyer Kurs Bitirme Başarı Belgesi alırlar.
1.ADIM:MUHASEBE HAKKINDA GENEL BİLGİLER Bu aşamada, muhasebenin tanımı, amacı, temel kavramları ilkeleri, hangi mesleklerin muhasebe ile ilgili olduğu ve muhasebe türleri öğretilir. 2.ADIM: İŞLETMELER HAKKINDA GENEL BİLGİLER Basit usul işletmeler, 1.sınıf ve 2.sınıf işletmeler, tacir kavramı, işletmelerde açılış ve kapanış bildirimleri, sınıflararası geçiş şartları, Maliye’ye açılış ve kapanış bildirme, adres değişikliği, yazar kasa kullanımı ve şartları, SGK açılış ve kapanış bildirimleri, adres değişikliği ile Bağ-kur açılış ve kapanış bildirimleri ile adres değişiklikleri konuları işlenir. 3.ADIM: TİCARİ ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER Şirket türleri, şahıs şirketleri, limitet ve anonim şirketler ele alınırlar. Bunların kuruluş özellikleri ve odalara nasıl kayıt olacakları anlatılır. 4.ADIM: MUHASEBEDE KULLANILAN TEMEL BELGELER Bu aşamada, fatura, irsaliye, irsaliyeli fatura, e-fatura, e-arşiv fatura, perakende satış fişleri, gider pusulası, müstahzil makbuzu, serbest meslek makbuzu, tahsilat makbuzu, tediye makbuzu, ücret bordrosu ve ilgili tüm muhasebe belgeleri detaylı olarak anlatılır. 5.ADIM: TİCARİ DEFTERLER Yevmiye, kebir, envanter ve pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri ve yönetim kurulu karar defteri uygulamaları gösterilir. Ayrıca ikinci sınıf tacirlerin tutması gereken işletme hesabı defteri ve serbest meslek erbabının tutması gereken serbest meslek kazanç defteri de ele alınır. 6.ADIM: BEYANNAME VE BİLDİRGELER Kdv beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi, kurumlar vergisi beyannamesi, BA ve BS bildirgeleri hakkında bilgi verilir. 7. ADIM: SGK İŞLEMLERİ SSK işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi, sigortalı hizmet ve prim belgesi, bordro hesaplama, fazla mesai ve prim hesaplama, kıdem ve ihbar tazminatlarıyla, ihbar ve yıllık izin süreleri hesaplama konuları öğretilir. 8. ADIM: TEKDÜZEN HESAP PLANI İthalat maliyetleri ile ihracat işlemlerinin, stok maliyetlerinin, sabit kıymetlerin, amortismanın, faiz ve kur farklarının, işçi ücretlerinin, damga vergisinin, gelir vergisinin, dönem sonu işlemlerin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi öğretilir. 9. ADIM: MALİ TABLOLAR Bilanço kavramı, mizan ve mali tablolar ele alınır.

İletişime Geçin