Mesleki Eğitimde Meslek Kurslarının Değerlendirilmesi - Emin Kariyer | İzmir Kariyer Kursları

Mesleki Eğitimde Meslek Kurslarının Değerlendirilmesi

Mesleki Eğitimde Meslek Kurslarının Değerlendirilmesi

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecini yaşadığımız günümüzde, mesleki eğitim
sistemimizin küresel bir yapıya kavuşturularak dünya standartlarına çıkarılması ve istihdama
yönelik olması sağlanmalıdır. Bu sebeple öğretim programlarının hazırlanmasında ve içeriğinin
belirlenmesinde çağımızın değişen teknolojik ortamı ve iş hayatının talepleri dikkate alınarak
eğitim-istihdam dengesinin sağlanması son derece önem taşımaktadır. Eğitim-istihdam
dengesinin sağlanmasında meslek kursları önemli bir rol oynamaktadır.

Örgün ve yaygın eğitimde verilmekte olan meslek kurslarının içeriğinin ne derecede
yeterli olduğunu belirlemek ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmek
amacıyla “Mesleki Eğitimde Meslek Kurslarının Değerlendirilmesi” araştırması yapılmıştır.
Araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın gerekliliği,
amacı, önemi, sınırlılıkları ile kuramsal çerçeveden bahsedilmiştir. Aynı zamanda bu konu ile
ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelere yer verilmiştir. İkinci bölüm araştırmanın modelini
kapsayan yöntem’e ayrılmış olup veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve veri toplama süreci
ile evren, örneklemden de bu bölümde bahsedilmiştir.

Üçüncü bölüm bulgular ve bulguların yorumlarına ayrılmıştır. Mesleki eğitimde
uygulanmakta olan meslek kurslarına yönelik olarak içerik, şekil, ders materyalleri, süre vb.
konulara ilişkin bulgular ve yorumlar bu bölümde verilmiştir. Dördüncü bölümde sonuç ve
öneriler yer almaktadır.

Araştırmanın gerçekleşmesinde belirttikleri görüşler ve yaptıkları değerlendirmelerle
katkıda bulunan örneklem kapsamındaki okulların yönetici, öğretmen ve kursiyerlerine,
araştırmayı gerçekleştiren Ertuğrul BERK’ e, araştırmanın koordinasyonunu sağlayan
araştırma şubesi müdür vekili Dr. Semra TİCAN BAŞARAN’a, redakte için İhsan
UÇ’a, grafik-düzenleme ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’ a teşekkür eder,
araştırmanın mesleki ve teknik eğitim sistemine katkıda bulunmasını temenni ederim

Daire Başkanı

Ankara-2010

 

Araştırmanın tamamı kaynak linki: https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Mes_eg_mes_kurs_deg.pdf

İletişime Geçin