İnsan Kaynakları Eğitimi Neden Almalıyım?

İnsan Kaynakları Eğitimi Neden Almalıyım?

İnsan kaynakları konusunda temel bilgilerin öğrenilmesi ve teorik çağdaş yöntemlerin katılımcılara uygulamalı olarak öğretilmesi hedeflenir. İş analizi yapma, iş gücü planlama, kariyer ve mesleki eğitim yönetimi vb. konularda katılımcılar eğitim programı ile yetiştirilmektedir. Endüstri ve hizmet sektörü başta olmak üzere firmaların insan kaynakları birimlerinde ve genel idari birimlerinde görev almak isteyenler bu programa katılım sağlayabilir.

İnsan kaynakları eğitimi almanın sağladığı en önemli faydaları:

 • Günümüzün işletme anlayışına uygun iş geliştirme ve süreçleri oluşturma,
 • İşletme – çalışan planlaması ve analizleri yapabilme,
 • Süreç yönetimi ve işe alımları gerçekleştirebilme vb.

Konularda katılımcıların insan kaynakları eğitimi sayesinde elde edecekleri başlıca faydalardır. Bu gibi konularda kariyer hedefleyen ve işletmelerin ilgili birimlerinde görev almak isteyen kişilerin insan kaynakları eğitim programlarımıza katılarak MEB onaylı eğitimi tamamlamaları gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Eğitimi Nedir?

İnsan kaynakları yönetimi eğitimi, farklı sektörlerde ve faaliyet alanlarında hizmet veren organizasyonların/örgütlerin içinde İK birimlerinde veya genel idari birimlerde uzman yetiştirmeyi hedefler. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunmasının tek başına yeterli olmayacağı bu kariyer alanında bireylerin donanımlı olması ve çağdaş insan kaynakları yönetim teorilerini en iyi biçimde uygulayabiliyor olması gerekmektedir.

İnsan kaynakları konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması ve yenilikçi metotların uygulamaları olarak iş süreçlerine ve işletmeye etkili biçimde nasıl yansıtılabileceği konusunda eğitimler program kapsamında verilmektedir.

İnsan Kaynakları Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?

İnsan kaynakları eğitimi kapsamında katılımcıların elde edecekleri pek çok farklı kazanımdan söz edilebilir. Herhangi bir işletmede çalışanların kendi aralarında ve işletmeleri ile olan ilişkilerinden işe alım ve çıkarım süreçlerine kadar pek çok konu insan kaynakları alanına girer. Özel eğitim kursumuzun insan kaynakları eğitim programına katılarak elde edeceğiniz kazanımlar:

 • Performans yönetimi ve iş analizi,
 • İşe alma ve iş devamlılığı sağlama,
 • İş hukuku ve işveren – çalışan ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Kariyer yönetimi,
 • Kurum içi eğitimler ve motivasyon faaliyetlerinin planlanması vb.

Konularda kurs katılımcılarının bilgileri ve becerileri uygulamalı eğitim metotları ile geliştirilmektedir. MEB onaylı özel eğitim kurumlarımızda İK uzmanları tarafından verilen kurslar katılımcıları iş hayatında insan kaynakları birimlerinde başarılı bir kariyer yapmalarını sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları Eğitiminin Kapsamı ve İçeriği Nelerdir?

İnsan kaynakları eğitim programı kapsamında birçok farklı konuda kişilerin becerileri geliştirilmektedir. İnsan kaynakları olarak tanımlanan kavram temelde bir işletmede çalışan, işverene ilişkin faaliyetler ile iş analizleri ve iş takip süreçlerine ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. İnsan kaynakları eğitim programı kapsamında verilen başlıca dersler ve eğitim içeriği:

 • Personel seçimi ve yerleştirme,
 • İşe alım ve performans değerlendirme süreçleri,
 • Ücret yönetimi ve kariyer planlama,
 • Motivasyon ve yetenek yönetimi,
 • İş analizi ve iş hukuku alanında bilgiler vb.

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Sertifika Programına Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı insan kaynakları eğitim sertifika programlarına katılarak iş hayatında iş planlama ve işe alım süreçlerinin odağında bir kariyer planı yapılabilir. Bu alanda profesyonel kariyer hedefleyen kişiler ile alan değiştirmek isteyen kişilerin katılmaları mümkündür.

İnsan kaynakları eğitim programına:

 • İK yöneticileri ve uzmanları,
 • İnsan kaynakları personelleri ve çalışanları,
 • Muhasebeciler ve yeni mezunlar,
 • Yeni kariyer planı oluşturanlar vb.

Kişilerin eğitim programına katılmaları mümkündür. İnsan kaynakları alanında aranan kişi olmak ve uzmanlaşmak için resmi eğitim merkezimizin profesyonel eğitim programlarına katılabilirsiniz. İnsan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaşmak ve insan kaynakları yönetimi alt birimlerinde görev almak için MEB onaylı insan kaynakları eğitimlerinin alınması son derece önemlidir.

İletişime Geçin